Totally Tonys: Let Me Entertain You

Tween boy sings Let me Entertain you from Gypsy.